MENU CLOSE

THOMPSON ARCHITECTURE LTD

Företag inom arkitektur, inredning- och landskapsdesign baserad i Stockholm och på Ljusterö med över 30 års erfarenhet av byggbranschen från komplexa kommersiella byggnader till bostadshus, fritidshus, lägenheter, garage, Attefallshus, växthus och bryggor.

Genom olika skiss- och utformningsalternativ vidareutvecklar vi dina egna idéer för att förädla din byggnad eller tomtmark. Från första platsbesök till färdigställande hjälper vi gärna till under hela konstruktions- och genomförandeprocessen.

Vårt nätverk av designers, ingenjörer, inspektörer och leverantörer kan leverera tilläggstjänster som ett heltäckande team; från fönster och balkong till kök- och badrumsdesign. Specialisttjänster som också erbjuds är integrerade solsystem, passivhus, energi, dränering, belysning och audiovisuella system.

Ett första platsbesök och/eller kundmöte resulterar oftast, om så önskas, i ett erbjudande (offert) med fast kostnad och en tidsplan för att färdigställa ansökan om bygglov. Vi kan även komplettera med konstruktionsritningar och kvalitetsansvarig/ingenjörstjänster i den fortsatta processen.

Digitala ritningar skapas från platsbesök, befintligt ritningsunderlag och kommunala kartor. Eventuella detaljplanebestämmelser analyseras innan arbetet påbörjas. Digitala ritningar levereras till kund vid färdigställande av bygglovsansökan.

Vårt nätverk innehåller även lokala kvalitetssäkrade byggnadsentreprenörer som kan erbjuda konkurrenskraftiga anbud på byggnationen.

THOMPSON ARCHITECTURE LTD

Stockholm and Ljusterö based architecture interior and landscape design. Over 30 years experience in the construction industry from complex commercial buildings to City apartments garages Attefallshus greenhouses and jetties.

From the first site visit to completion we are happy to assist throughout the design approval procurement construction and hand-over processes.

We like to offer design and sketch alternatives to complement your own ideas and value add to your property or land.

Our network of designers engineers, inspectors, and suppliers can deliver the necessary additional services as a comprehensive team, from window balcony to kitchen and bathroom design.

Specialist services also offered include domestic integrated solar systems, passive house, energy, drainage, lighting and audio visual systems.

Most first site visits and client meetings can conclude in a fixed cost offer and time-line to complete a submission for building approval. Construction documentation and Quality Assurance Engineer services can be arranged subsequently.

Digital documentation is created from site survey or existing paper records and council records. Planning constraints and regulations are consulted before design can commence. Digital documents and records are subsequently delivered to client upon completion

Network of local quality assured contractors available to competitively bid for construction.

CONTACT

Tel:+46 (0) 703 765505

Email: jeremy@thompsonstockholm.com

International: www.nordicarchitecturegroupasia.com